189 บาท!! “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” ซื้อตรงจากชาวนาขายราคาชาวบ้าน

เทสโก้ โลตัส เปิดสาขาตระการพืชผล  พร้อมผนึกเกษตรกรสร้างความเข้มแข็ง ปั้น“ข้าวหอมมะลิประชารัฐ”ประเดิมปีแรก 5,700 ตัน  เพิ่มช่องทางตลาดสร้างอาชีพมั่นคงยั่งยืน

Advertisement

นายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายบุญชัย  ชีพอารนัย ผู้อำนวยการธุรกิจค้าปลีกภูมิภาคเหนือ เทสโก้ โลตัส ร่วมพิธีเปิดสาขาตระการพืชผลและมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีตัว

พร้อมเปิดตัวโครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ ตราเทสโก้ โครงการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อจำหน่ายเป็นข้าวถุงในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ โดยในปีแรกตกลงรับซื้อข้าว 5,700 ตัน ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ชาวนา และลดปัญหาถูกกดราคาข้าวโดยพ่อค้าคนกลางและโรงสีเอกชน ข้าวหอมมะลิประชารัฐ ตราเทสโก้ 4 จังหวัด เปิดตัวที่งานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีวางจำหน่ายที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขา ในราคาถุงละ 189 บาท