ยาแก้จน.. กำชับแบงค์รัฐพัฒนาชุมชน “สมคิด”ลั่น “61 เน้นบูมศก.ฐานราก

รองนายกฯ ย้ำ “ปีหน้าปีแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  สั่งแบงค์รัฐลงพื้นที่ให้สินเชื่อพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน เน้นด้านการท่องเที่ยว แนะรัฐวิสาหกิจ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาความยากจน

Advertisement

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่าง เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ“SOE CEO Forum” ครั้งที่ 2 ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จ.ลำปาง ตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลต้องการให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับรากหญ้า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนมากขึ้น โดยปีหน้ารัฐบาลจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน ควบคู่กับการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ได้มีการหารือ กับ รมว.คลัง ในการรวมสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเข้าไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้เสียมาก แต่ขาดแหล่งรายได้ สถาบันการเงินของรัฐจึงต้องเร่งยื่นมือเข้าไปช่วย สร้างโอกาส และสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยขณะนี้ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำลังอยู่ระหว่างการเชื่อมฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐทั้งหมด เพื่อให้เห็นข้อมูลในเชิงลึก สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในแต่ละภูมิภาคและรายอุตสาหกรรมได้อย่างจริงจัง คาดจะมีความชัดเจนภายในปีหน้า”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี “ยังได้เน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลในปี 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจัง (LOCAL ECONOMY) โดยอยากให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่างๆ ตลอดจนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน ที่ทั้งธนาคารของรัฐ และ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศจะต้องมาร่วมมือกัน”

ภาพจากแฟ้มข่าว