“ฟลอยด์” เตรียมยื่นไฟลิ่งภายใน Q2/60

“ฟลอยด์” เตรียมยื่นไฟลิ่งภายใน Q2/60
คาดเทรดใน mai ภายในปีนี้

Advertisement

“ฟลอยด์” เตรียมยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต ช่วง Q2/60 เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเทรดใน mai โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หวังระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร รองรับการเติบโตของบริษัท
นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (FLOYD) เปิดเผยว่า FLOYD ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลยื่นแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะยื่นแบบไฟลิ่งได้ภายใน Q2/60 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

FLOYD ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร หรือวิศวกรรมงานระบบ (M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยความเชี่ยวชาญประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 29 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลชั้นนำใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FLOYD มุ่งเน้นพัฒนางานด้านการบริการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้นการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความยั่งยืน และมีความโปร่งใส รวมทั้งการต่อยอดด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเติบโตของบริษัท”นายทศพร กล่าว

ข้อมูล

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(Mechanical & Electrical Engineering Contractor) โดยบริษัทฯให้บริการหลักในการวางระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ สำหรับลูกค้าในกลุ่มศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัย โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น