ม็อบยาสูบ บุกคลัง!!! ทนเจ๊ง1.5 พันลบ.ไม่ไหว ยื่นหนังสือช่วยเยียวยา

สหภาพฯ ยาสูบ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ ตัวแทนจำหน่าย บุกยื่นหนังสือกระทรวงการคลัง ร้องศาลปกครอง หลังยอดขายบุหรี่ลดฮวบ ประสบปัญหาขาดทุน 1,575 ล้านบาท เหตุผลกระทบขยับภาษียาสูบ

Advertisement

 

 

 

 

 

 

 

นายคณุตม์ ฤทธิสอน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสากิจยาสูบ ได้นำตัวแทน กลุ่มพนักงานโรงงานยาสูบ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ตัวแทนจำหน่าย ยื่นหนังสือผ่านนายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง หลังจากโรงงานยาสูบได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ส่งผลต่อยอดขายบุหรี่ลดลงในปีงบประมาณปี 60 ร้อยละ 41

ทั้งนี้มีเหตุผลจากการที่บุหรี่ต่างชาติแย่งตลาด เนื่องจากซื้อได้ในราคาถูก จึงทำให้รายได้ของโรงงานยาสูบจากปี 60 มีกำไร 9,344 ล้านบาท มีรายได้นำส่งเข้าคลัง 13,267 ล้านบาท จากกำลังการผลิต 28,000 ล้านมวนต่อปี จะประสบปัญหาขาดทุน 1,575 ล้านบาท จากกำลังการผลิตลดลงเหลือ 17,000 ล้านมวนต่อปี ทำให้ได้รับกระทบมากขึ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า ซึ่งรายได้ส่งเข้าคลังหดหายตามไปด้วย

ขณะเดียวกันพนักงานโรงงานยาสูบเตรียมรวมรวมรายชื่อ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวภายใน 90 วัน หรือภายในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงคลัง เพราะหลายส่วนได้รับผลกระทบทั้งพนักงานยาสูบ 2,950 คน ลูกจ้างพันกว่าคน เกษตรปลูกใบยาสูบกว่า 20,000 ครัวเรือน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนับ 5 แสนราย

เนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างภาษีดังกล่าวกระทบต่อโรงงานยาสูบ จากราคาบุหรี่ 60 บาท ต้องเสียภาษีถึง 47 บาท ค่าขนส่ง ค่าการตลาด จึงมีกำไรเพียงเล็กน้อย จึงต้องการให้กระทรวงคลังหาแนวทางการชดเชยดูแลโรงงานยาสูบ