นายก ส.โรงงานน้ำมันปาล์ม แนะปลูกปาล์มแทนแก้ปัญหายางราคาตก(มีคลิป)

นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกล่าวถึงการแก้ปัญหายางพาราราคาตกว่าเกษตรกรสามารถหันมาปลูกปาล์มน้ำมันแทนได้ ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการผลิตไบโอดีเซลอย่างจริงจัง และไม่แทรกแซงกลไกการตลาด วิธีนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรยางพารา (มีคลิป)

Advertisement