ออมสินจัดงานใหญ่ Smart SMEs Smart START UP 1-3 ธ.ค.นี้

ออมสินจัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” หวังดัน START-UP สู่ INNOVATION HUB ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 

Advertisement

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทางธนาคารฯ ได้เตรียมจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup โดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะเร่งพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมวางเป้าหมายให้งานนี้เป็นศูนย์กลาง INNOVATION HUB ของประเทศไทย ที่รวบรวมผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ทั้งสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ขณะเดียวกันก็มี สถาบันการเงิน อย่างธนาคารออมสินที่จะเป็นการศูนย์กลางทางด้านแหล่งทุนและช่วยผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ ให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภายในงานจะเป็นการจัดแสดงงานบนพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตร มีการรวบรวมกลุ่มผู้ ประกอบการทางด้าน SMEs และ Startup กว่า 150 รายเข้ามาร่วมออกงาน แบ่งเป็นโซน ประกอบด้วย 1.Smart Life โซนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกั บไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 2.Food & Cuisine โซนนวัตกรรมทางด้านอาหาร 3.Smart Business โซนของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ 4.Star Startup โซนสินค้าของเหล่าดารา 5.Smart Innovation โซนของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมด้วยบูธของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาแสดงผลงาน 6.GSB Smart Startup โซนของกลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแสดงสินค้า พร้อมด้วย Showcase ของผู้ที่ได้อันดับ 1-3 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาอีก 15 ผลงาน 7.Digital Playground โซนเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล 8.Truck Business โซนของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อไปประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น รถ Food Truck, รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้าเป็นต้น โดยภายในงานจะมีรถทรัคจริง ๆ เข้ามาจอดแสดงอยู่ถึง 7 คัน และ 9.Strategic Partners โซนพันธมิตรของธนาคารซึ่ งประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs และ Startup ซึ่งก็จะมาให้ความรู้และคำปรึ กษาในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย กล่าวว่า ในส่วนของธนาคารฯ เองจะมี GSB Pavilion ที่พร้อมรับกลุ่มผู้ที่เข้ามาเดินชมงานที่ต้องการคำปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจ โดยธนาคารฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจต้องการขอสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจ หรือต้องการร่วมลงทุนกั บทางธนาคารฯ ผ่านการทำ Venture Capital ก็สามารถเข้ามาแวะชมภายในบูธได้ นอกจากนี้ทางธนาคารฯ ยังได้จัดมุมสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Mymo และแอพพลิเคชั่น GSB Pay ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในงานโดยผู้ที่ มาเปิดบัญชีกับธนาคารพร้อมดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆ อีกมากมาย

“งานนี้เราคิดว่าจะเป็นจุดรวมของธุรกิจ SMEs และ Startup เรารวบรวบธุรกิจสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นงานที่เป็น INNOVATION HUB อย่างแท้จริง โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อ หรือการร่วมทุน ซึ่งในระหว่างงานคาดว่ าจะสามารถต่อยอดธุรกิจในรู ปแบบต่างๆ ได้อีกมากมาย และภายหลังงานเราก็จะได้ชุ มชนของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อสร้างกิจกรรมอื่น ๆ อีกต่อไปในอนาคต” นายชาติชาย กล่าว

นอกจากในงานจะเป็นการแสดงสินค้ าเชิงนวัตกรรม และไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ แล้ว  ทางธนาคารฯ ยังจัดพื้นที่เวทีกลาง ให้กลุ่มนักธุรกิจที่มีความสนใจทั้งกลุ่มที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ รวมถึงกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจแล้วมาพบปะกัน พร้อมด้วยการจัดสัมมนาย่อยๆ บนเวที โดยมีกูรูที่มีความรู้และมีชื่อเสียงเข้ามาให้ประสบการณ์ และคำแนะนำต่างๆ รวมถึงจะมีกิจกรรม เวิร์คช็อปให้กับผู้ที่สนใจได้ลองฝึกฝีมือในการแก้โจทย์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมด้านความบันเทิง จากเหล่าศิลปิน ดารา ขึ้นมาสร้างสีสันบนเวทีด้วย