รูดปื๊ดสะดุด EDC 3 G มีปัญหา กรมบัญชีกลางแนะต่อLANแทนซิม

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

“กรมบัญชีกลาง” เผยแจกบัตรสวัสดิการฯ แล้ว 10.45 ล้านใบ ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 5 พันลบ. เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสจับได้เจอยึดเครื่อง EDC ขณะที่ผลการใช้พบปัญหาเน็ต SIM สุดเกรียน แนะต่อ LAN บ้านแทน  

Advertisement

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จากที่กระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ที่ผ่านมาพิจารณาจำนวน 11.4 ล้านคน และกรมบัญชีกลางได้เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค 70 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวน 10.45 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 สำหรับผลการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยมีการจับจ่ายใช้สอยที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 19.8 ล้านรายการ คิดเป็นเงิน 5,225 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้ติดตามและประเมินการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด พบว่า ในช่วงแรกของการใช้บัตรอาจจะมีติดขัดในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเครื่อง EDC ที่วางเป็นแบบ Mobile EDC (3G) ใช้สัญญาณจาก SIM เหมือนโทรศัพท์มือถือ สามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนมาใช้สัญญาณต่อ Lan จากอินเตอร์เน็ตบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนการวางเครื่อง EDC ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วางเครื่องแล้ว 12,830 เครื่อง ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลแล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการและเพื่ออำนวยความสะดวก กรมบัญชีกลางจะทยอยวางเครื่องเพิ่มเติมให้ครบ 18,000 เครื่อง ตามเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีที่ตั้งแน่นอน รวมทั้งรถบริการเคลื่อนที่ของร้านธงฟ้าประชารัฐ

สำหรับปัญหาการฉวยโอกาสโดยไม่ติดป้ายรายการราคาสินค้า หรือขึ้นราคาสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Call Center 1569 หากพบว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐดังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และจะถูกเรียกคืนเครื่อง EDC

 

ภาพจากแฟ้มข่าว