YSF ถูกหวยยังไม่รวยเท่านี้ แล้วคืออะไรยังไง? ไปดูเลย

ทึ่ง !หนุ่มใหญ่บุรีรัมย์ “ยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” ต้นแบบ ขยายคันนา  ลดพื้นที่ปลูกข้าว  พลิกชีวิตมั่งคั่ง ลุ้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหลายแสนบาท

Advertisement

สานต่อปณิธาน  “พ่อหลวง” ทึ่งหนุ่มใหญ่บุรีรัมย์  “ยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์”  ต้นแบบ หันหลังกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พลิกชีวิตมั่งคั่งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรผสมผสาน  โดยลดพื้นที่แปลงนาข้าวขยายคันนาปลูกฝรั่งกิมจูอินทรีย์ พืชผักสวนครัว และไม้ผล  เก็บผลผลิตขายทั้งปี สร้างรายได้เพิ่ม ปีละกว่า 3 แสน  พร้อมขยายผลแปรรูปและทำเกษตรแปลงใหญ่สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

นาย สมพงษ์  นามปราศรัย  หนุ่มใหญ่วัย 43 ปี ชาวบ้านม่วงเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  Young Smart Farmer (YSF) ต้นแบบ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “ผมมั่งคั่งรวยความสุข ได้อยู่กับครอบครัว และได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “พ่อหลวง” รัชกาลที่ 9  มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาบ้านเกิด   ที่นากว่า 18 ไร่ มรดกจากพ่อแม่ แปลงนาที่ทำมาตลอดชีวิตมักเป็นคันนาขนาดเล็กๆ แค่พอเดินเข้าไปแปลงนาได้เท่านั้นและอาชีพทำนาก็ทำปีละครั้งมีรายได้เป็นก้อนแค่ครั้งเดียว ระหว่างที่รอฤดูกาลผลิตต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานอื่นทำในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด และ ต้นทุนการทำนาก็สูงขึ้นทุกวัน ยิ่งทำจึงยิ่งขาดทุนและจนซ้ำซากอยู่เช่นเดิม

 

นาย สมพงษ์ นามปราศรัย YSF ต้นแบบ จาก จ.บุรีรัมย์

เลยคิดปรับเปลี่ยนแปลงนาที่มีอยู่ด้วยการลดพื้นที่แปลงนาลงและไปเพิ่มขนาดคันนาให้ใหญ่ขึ้นเป็น ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตรและปลูกพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของดินซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินภูเขาไฟ แล้วจึงวางแผนการผลิต ออกแบบพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 18 ไร่ และวางระบบน้ำ เน้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยแบ่งพื้นที่ 3 ไร่ ไปปลูกหญ้าเนเปีย และกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นอาหารสัตว์ส่วนกล้วยสามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปี  สำหรับบริเวณคันนาที่ขยายให้กว้างขึ้นนั้น ได้นำ ฝรั่งพันธุ์กิมจู มาปลูกรวมกว่า  500 ต้น  และปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล แซมตามพื้นที่ว่าง อีกหลายชนิด เช่น มะละกอ  ข่า  ตะไคร้   มะนาว  เป็นลักษณะแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำนาเพียงอย่างเดียว

ปัจจุบันถือว่าประสบผลสำเร็จ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำเอาไปเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก “ ขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตฝรั่งกิมจู ส่งขายได้แล้วจำนวนกว่า 50 ต้น เฉลี่ยวันละ 5 – 10 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยวันละ 200 – 300 บาท หรือเดือนละกว่า 10,000 บาท   และ คาดว่าหากสามารถเก็บผลผลิตฝรั่งพันธุ์กิมจู ที่ปลูกไว้ตามนาทั้ง 500 ต้น ขายได้เต็มที่ จะทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละหลายแสนบาท ”  นายสมพงษ์ กล่าว

ล่าสุดได้ต่อยอดงานด้านการเกษตรของตนเอง ด้วยการจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลสระทอง”  ขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ทั้งการปลูกพืชผัก ไม้ผล  เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ กบ และปลา อีกทั้งยังทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง แทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้นทุนสูง ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังปลอดภัยทั้งคนผลิตและผู้บริโภคด้วย

พร้อมดำเนินการสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการผลิต นำไปสู่สินค้าเกษตรแปรรูป โดยคำนึงการพัฒนาสินค้าที่ต้องสอดรับกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ทั้งคนไทยและต่างชาติด้วย และก้าวต่อไป คือ การรวมกลุ่มกันปลูกฝรั่งและพืชอินทรีย์ ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านการตลาด