ภาพงานรณรงค์ยุติความรุนแรงสร้างความสุขให้ครอบครัว

สค. เดินหน้ารณรงค์ยุติความรุนแรง เชิญชวนคนไทยทุกคนสร้างความสุขให้ครอบครัว ด้วยการสื่อสารที่สร้างวรรค์
     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “หยุด! คำร้าย…ทำลายครอบครัว สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์”  ซอยละลายทรัพย์ ถนนสีลม

Advertisement