ดีงามพระรามสาม “โลตัสจับคู่ธุรกิจ” ซื้อผลิตผลจากเกษตรตรงแนวประชารัฐ

หนุนเกษตรกรไทยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ แบบประชารัฐ “โลตัส” ต่อยอดช่วยขยายตลาดหนุน  ด้วยการรับซื้อ แถมยังได้รับสินค้าเกษตรแบบสดๆ ไว้ขายได้อีกด้วย

Advertisement

ดร. สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาอาหารสด เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารสดคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย ในราคาย่อมเยา ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ความต้องการรับซื้อผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานของเทสโก้ โลตัส มากขึ้นทุกปี  ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากโครงการรับซื้อตรง หรือ direct sourcing โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักและผลไม้สดตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 150,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น ที่รับซื้อทั้งหมด 100,000 ตัน

สำหรับในจังหวัดขอนแก่น ที่เทสโก้ โลตัส มีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคตั้งอยู่ ซึ่งทำให้การรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบันเทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ และต้องการสนับสนุนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ จึงได้สรรหาเกษตรกรจากโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ราย เข้าร่วมโครงการ BU Matching เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำด้วย”

งานจับคู่ธุรกิจผลผลิตทางการเกษตรครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ขณะที่เกษตรกร 9 ราย ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจ ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกมาตรฐานกับทางเทสโก้ โลตัส โดยเป็นสินค้าผักผลไม้ประเภท  ลำไย, ปลานิล, กุ้งก้ามกราม, มะม่วง, กล้วยหอม

ดร. สิรินทิพย์ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูก การวางแผนการผลิต การจัดการ ตลอดจนการตลาด  เพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการได้อย่างแท้จริง”