อนุบาลสุภัทราคว้าแชมป์โยธวาทิตระดับโลก

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โดย คุณแวววดี ศรีไตรรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา นำวงโยธวาทิต Supatra Marching Band ไปร่วมแข่งขันรายการ Asia Junior Marching Band Championship2017 ณ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ในนามตัวแทนประเทศไทย รุ่นอนุบาล ทั้งนี้แข่งขันเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการรับรองจากสมาคมโยธวาทิตโลก (World Association Of Marching Show Bands) โดยมีคุณแวววดี ศรีไตรรัตน์ ผู้สนับสนุน ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา คุณคเณศร ศรีรงษ์ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำวงโยธวาทิต คุณพรชัย ศรีศุภรวัฒนา ผู้ฝึกสอนและควบคุมวง คุณสายัญ ไชยสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ

Advertisement

โดยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา ได้รับคะแนนเหรียญทองยอดเยี่ยม อันดับหนึ่ง ได้คะแนน90 คะแนน ในรุ่น Kindergarten โดย นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูตประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมให้กำลังใจ และมอบรางวัลแก่วงโยธวาทิต