กินเจ ปีนี้เงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้จ่ายต่อหัว 1 หมื่นบาท

       ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคมนี้ อยู่ที่ 1หมื่นบาทต่อคน ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 4.5 หมื่นล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี
        ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 พบว่าจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสะพัดโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ 45,081 ล้านบาท ขยายตัว 2.5% การขยายตัวลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 43,981 ขยายตัว 4.2% แต่ในแง่มูลค่าของปีนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ทำสำรวจครั้งแรกเมื่อปี 2551
          ทั้งนี้ คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 10,245 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 9,700 บาท ปีนี้แบ่งเป็น ค่าอาหาร/กับข้าว 756 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากราคาผัก ผลไม้สดเพิ่มขึ้น ทำบุญ 2,697 บาท ซึ่งตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณ 60กว่า% ระบุค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ตั้งแต่ 1-10% รวมถึงมากกว่า 10% ค่าเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัด 3,533 บาท ค่าที่พัก ขณะทำบุญต่างจังหวัด 4,369 บาท
        “เทศกาลกินเจปีนี้ ยังมีสัญญาณที่คนระมัดระวังจับจ่าย บริโภคในบางสินค้าลดลง ด้วยเหตุผลของแพง เศรษฐกิจไม่ดี” ดร.ธนวรรธน์กล่าว
         อย่างไรก็ตาม ปีนี้คาดว่ามีจำนวนคนกินเจเพิ่มขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และจากผลสำรวจพบว่าคนทำบุญมากขึ้นเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไม่ดี สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ยังเปราะบาง ฟื้นตัวไม่โดดเด่น แต่คาดว่าเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านบาท จะทำให้เศรษฐกิจหมุนได้ในช่วงปลายปีนี้