คนกลัวของแพง ทำความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวช้า

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2560 พบว่า ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยอยู่ที่ระดับ 75 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ที่ระดับ 74.5 แต่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก โดยมีเหตุผลหลักมาจาก ประชาชนมีความหวังเศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามการส่งออก และการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง

Advertisement

ทั้งนี้การฟื้นตัวดังกล่าวส่งผลให้หลายหน่วยงานเริ่มทยอยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ดีขึ้น โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ใหม่จากเดิมที่คาดไว้ในระดับ 3.6% เป็นระดับ 3.7-4.0% และการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 6-8% ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังฟื้นตัวไม่มากนัก ซึ่งค่าดัชนียังอยู่ในระดับต่ำในรอบหลายปี เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลกับเกี่ยวราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายพื้นที่ยังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำและไม่คล่องตัว


ขณะเดียวกันยังมีความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับ ราคาค่าครองชีพ หลังมีการลอยตัวก๊าซแอลพีจี และการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีผลต่อความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แม้ภาครัฐจะมีแนวทางการควบคุมราคาสินค้าจำเป็นแล้วก็ตาม