คาดค่าเงินบาท ปีหน้า33.8 ต่อดอลล่าร์ ปรับเป้า GDP ปี60 โต 3.7

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับเป้า GDP ปี 60 โต3.7% เดิม 3.4% ส่งออกพุ่ง 7% จาก 3.8% ผลจากสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยางพาราที่เติบโตได้ดี ขณะค่าเงินบาทปีหน้า 33.80 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ

Advertisement

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับเพิ่มประมาณการ อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทย (GDP) ปีนี้ โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 3.7 ตามกรอบประมาณการที่ร้อยละ 3.5-4.0 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.4 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่เติบโตได้ดี

ทั้งนี้คาดว่าส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะกลับมาเร่งตัวได้ในครึ่งหลังของปี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ3
ในส่วนของค่าเงินบาทในปีนี้จะอยู่ที่ 33.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนปีหน้าคาดว่าจะอ่อนค่าอยู่ที่ประมาณ 33.80 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งของธนาคารกลางสหรัฐ ในปลายปีนี้และอีก 2 ครั้งในปีหน้า ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าแข็งค่าขึ้น มีผลทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้วอ่อนค่าลง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้ภาคการเกษตรจะชะลอตัวลง ทำให้การใช้จ่ายครัวเรือนยังกระจุกตัวในสินค้าคงทน ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัวในระดับต่ำ แต่มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้