ราคาน้ำตาลส่อรวนทั้งระบบ 3สมาคมจี้รัฐเร่งเคาะราคาขั้นต้น!

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ลุ้นรัฐเร่งคลอดสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว หวั่นกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างใหม่ และการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 60/61 ที่ต้องล่าช้าออกไป

Advertisement
นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้โครงสร้างใหม่ หลังจากที่ใช้มานานกว่า 30 ปี โดยมีกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใหม่นั้น ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไลของตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ตามที่ได้ประกาศไว้กับประชาคมโลก โดยจะมีการยกเลิกการอุดหนุนราคา ยกเลิกโควตาน้ำตาล ก. ข. ค. ซึ่งทุกฝ่ายพยายามเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เคยแจ้งไปกับประเทศบราซิล

ขณะเดียวกัน ยังมีความกังวลในหลักการปฏิบัติในประเด็นการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ หลังจากที่มีการเสนอใช้ราคาน้ำตาลลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกกับไทยพรีเมียม เป็นสูตรคำนวณเพื่อคำนวณราคาแนะนำในการใช้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น จากเดิมที่เคยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบ โควตา ข. อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำที่ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้น และเมื่อบวกกับค่าไทยพรีเมียม จะทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2560/61 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตันละ 850 บาท ซึ่งต่ำจากปีก่อน ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ จะไม่มีการอุดหนุนราคาอ้อยเพื่อการเพาะปลูกที่ตันละ 160 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีกต่อไป

“เรายังกังวลว่า สำนักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย เพราะยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสูตรการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทำให้ผู้ประกอบการต้องรอความชัดเจนว่าจะใช้สูตรการคำนวณราคาอ้อยอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายเพื่อให้ฝ่ายโรงงานนำไปใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการรับซื้อผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 ซึ่งหากมีความล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมทั้งระบบทั้งหมด” นายสิริวุทธิ์ กล่าว