เช็คที่นี่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ 8,824 แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง

ยอดใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกกว่า 2.4 แสนราย ก.พาณิชย์ส่งเว็บลิงค์เช็คที่ตั้งร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชนผู้มีสิทธิ

Advertisement

หลังเปิดให้บริการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ (1ต.ค.60) เป็นวันแรก โดยสามารถแสดงบัตรเพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และใช้ในการซื้อบัตรรถโดยสารประจำทาง ของ บขส.
จากข้อมูลวันแรกของการใช้บัตรในสถานที่ที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC ทั่วประเทศ (ข้อมูลวันที่1ต.ค.60 เวลาประมาณ 16.30 น.)
พบว่าประชาชนใช้สิทธิร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวนกว่า 243,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 61.718 ล้านบาท


ขณะที่ บขส. ประชาชนใช้สิทธิจำนวน 313 ราย ยอดเงินในการใช้สิทธิการเดินทาง เป็นเงิน 111,000 บาท การให้บริการไม่พบปัญหาใดๆ

ในส่วนของการสอบถามเรื่องการใช้สิทธิ พบว่ามีประชาชนประมาณ 302,000 คน ได้สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ได้สอบถามเรื่องของการใช้บัตรในร้านธงฟ้าประชารัฐ ว่าสามารถใช้ได้ในที่ใดบ้าง

SBN จึงขอนำเสนอ เว็บลิงค์ กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบ สถานที่ตั้งของร้านธงฟ้าประชารัฐในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 8,824 แห่ง

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่ http://provincereport.moc.go.th/FactShopGMap