รถไฟ-บขส. ติดตั้งเครื่อง EDC  ทั่วประเทศ ให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บขส. ดำเนินการติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) พร้อมเปิดใช้งาน  สถานีรถไฟทุกแห่ง 444 สถานี  534 เครื่อง และสถานีบขส. 121 ทั่วประเทศ เตรียมอำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

Advertisement

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ประจำสถานีรถไฟทุกแห่ง 444 สถานี จำนวน 534 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้ที่รายได้น้อยที่ถือบัตร โดยประชาชนสามารถนำบัตรมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟชั้น 3 ทุกขบวน ทดแทนโครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน

ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้ติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ รวม 121 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อตั๋วโดยสารแก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว

สำหรับเงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้ 1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสารและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น 2.สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น

3.สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง 4.สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

และ 6.สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ จำนวน 121 จุด เท่านั้น

สำหรับผู้โดยสาร หรือประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติ่มได้ที่ โทร Call Center 1490