ธปท.เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เรียกนอนแบงก์รายใหญ่หารือแกมบังคับช่วยปรับโครงสร้าง

ธปท.ไล่บี้นอนแบงก์รายใหญ่ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ยกหลักเกณฑ์  Responsible Lending มาใช้ มีโทษหากฝ่าฝืน 
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า “ธปท. ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนอนแบงก์ (non-bank) รายใหญ่มาหารือ เพื่อเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังทยอยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567
การหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนอนแบงก์ ช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างทันท่วงที ด้วยแนวทางที่ลูกหนี้สามารถปฏิบัติได้จริง โดย ธปท. ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนอนแบงก์ต้องดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักเกณฑ์ Responsible Lending ซึ่ง ธปท. จะมีบทลงโทษหากพบการฝ่าฝืน รวมทั้งกำชับให้ต้องเพิ่มเติมการติดต่อสื่อสารกับลูกหนี้ เพื่อให้ทราบถึงทางเลือก ประโยชน์ เงื่อนไขอย่างชัดเจนและครบถ้วน ตลอดจนหารือถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ ธปท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนอนแบงก์จะมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป”