อพท.เชิญชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชิ้นงานต้นแบบ จ. สุโขทัย ขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มสร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน( องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยโดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่อันได้แก่ เงิน-ทอง ผ้าซิ่นตีนจก สังคโลก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ขยายโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นนั้น

Advertisement

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชิ้นงานต้นแบบที่สร้างสรรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมความคิดริเริ่มจากผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมชมหลักสูตรเงิน-ทอง ผ้า สังคโลกและไม้ เหมาะสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ เยาวชนท้องถิ่นและผู้สนใจศึกษาหลักสูตรดังกล่าว สามารถชมนิทรรศการได้ในงานโครงการสืบสานพุทธศิลปสกุลช่างไทย ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนจนถึง 2 กรกฎาคมนี้