อพท.เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน( องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยโดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาดำเนินการสร้างหลักสูตร“โครงการวิจัยพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์และจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน”กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นร่วมพัฒนาหลักสูตร เงิน-ทอง ผ้า สังคโลก และ ไม้

Advertisement

ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมพร้อมกับเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 12 รายเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 มิถุนายน ผู้ประกอบการสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โทร+66 55 61 0481-2 หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทร 02-160-1403 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป