สสปท. ชวนถกประเด็นก่อสร้างพระราม” 2 ปลอดภัยได้จริงมั้ย?”

สสปท. ชวนถกประเด็นก่อสร้างพระราม 2 ปลอดภัยได้จริงมั้ย? ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36

Advertisement

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามอุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 อย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานมาโดยตลอด ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 นี้ จึงสั่งการให้ยกประเด็น “การก่อสร้างพระราม 2” มาเป็นหัวข้อหลักในการสัมมนาวิชาการเพื่อถกประเด็น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งวิธีการการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้สนองนโยบายด้วยการจัดสัมมนาวิชาการฟรี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ “พระรามสองปลอดภัย” โดยจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง รวมถึงการพูดคุยเรื่องการตกจากที่สูงในโครงการก่อสร้างถนนพระรามสอง และวิธีการทำงานกับปั้นจั่น ยกคน ยกของ อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย อินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด เป็นวิทยากร

ร่วมค้นหาคำตอบว่า “พระราม 2 ปลอดภัยได้จริงหรือไม่?” ในงาน THAILAND SAFE@WORK #36 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง Phoenix 2-6 ตั้งแต่เวลา 16:15 น. เป็นต้นไป

มาร่วมสร้างความปลอดภัยและแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกัน