ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล 12 มิถุนายน นี้ พร้อมเตือนพรรคก้าวไกล-กกต.ไม่ควรแสดงความคิดเห็นชี้นำสังคม หวั่นกระทบกระบวนการพิจารณาของศาล

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวชี้แจงคำร้องของ กกต.ที่ศาลพิจารณาพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ตามคำร้องที่อ้างอิงหลักฐานอันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์การกระทำล้มล้างการปกครองฯ และเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัยจึงขอให้ศาลสั่งยุบพรรคก้าวไกล และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรค

โดยพรรคก้าวไกลได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 3 ครั้ง ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชี้แจงทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน ซึ่งครบกำหนดการยื่นคำชี้แจงในวันที่ 2 มิ.ย.67 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และผู้ถูกร้องพรรคก้าวไกลได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลในวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ กกต.ทราบและกำหนดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 12 มิ.ย.67

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัย คู่กรณีไม่สมควรแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคม อันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล