แลกเปลี่ยนนร.ไทย-อินโดฯ ยังจะมีโกงอีกหรือ? ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ สั่งสอบด่วน!

โครงการแลกเปลี่ยนไทย-อินโดฯส่อทุจริต พบสพม.42 ดองเรื่องร้องเรียนไว้อื้อ กศจ.นครสวรรค์ สั่ง แจงด่วน 

Advertisement

ภายหลังการนำเสนอข่าวของ “SBN” ที่มีการตั้งข้อสังเกตุเรื่องของความไม่โปร่งใส่เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย –อินโดนีเซีย ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ล่าสุด มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ได้มีการหยิบยกข้อเรียนคณะครูจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่ทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในโครงการคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย-อินโดนีเซีย

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯนครสวรรค์

โดยหนังสือร้องเรียน ระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทำความร่วมมือระหว่างโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกับโรงเรียน SMA Negari 9 Malung Indonesia จำนวน 3 ครั้ง ที่พบว่ามีความไม่โปร่งใสและส่อไปในทางทุจริต เนื่องมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงเตรียมสั่งการให้สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขตที่42 ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และยังพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยว่าในการเดินทางไปใน 2 ครั้งแรก ยังไม่สามารถดำเนินการสรุปเรื่องการเบิกจ่ายได้ ทั้งที่เวลาล่วงเลยมานานกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในยุคนายอรุณ รุ่งเรือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้ตั้งข้อสังเกตุว่า เรื่องร้องเรียนในเขตสพม. 42 มีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะได้มีข้าราชการครู สายผู้สอนสังกัด สพม.42 ได้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนทางวินัย ต่างๆต่อ ผู้บริหาร ร.ร. ในสังกัด สพม.42 (เขตจ.นครสวรรค์)  หลายเรื่อง แต่เรื่องส่วนใหญ่กลับถูกดอง ไม่มีการดำเนินการ ใดๆเลย จนทำให้ข้าราชการครู ที่ ร้องขอความเป็นธรรม ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  จึงได้ ส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับความเป็นธรรม จากนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯนครสวรรค์ ให้แก้ไขเป็นจำนวนมาก