สมาคมศิษย์เก่า ม.หอการค้า ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน MOU ในโครงการร่วมมือด้านวิชาการฯ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้า โดยนายไชยยา ตาบทิพย์วัฒนา นายกสมาคม และ ดรกำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ได้ร่วมลงนาม MOU ในโครงการร่วมมือด้านวิชาการรวมถึงนวัตกรรมองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในแต่ละสมาคม รวมถึงการจัดสัมนาใหญ่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดี และวัดชลประทานรังสฤษดิ์

Advertisement