สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมประชุมและหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำนาย จางอี้(ซันนี่) ตัวแทนจาก Bai du ประเทศจีนและนาย ประทาน มงคลชัยชวาล ผู้แทนหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมประชุม กับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และคณะ  ประกอบด้วยนายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรี นายสุพจน์ วงศ์จรัสวี และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือนำเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Advertisement