สมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน เข้าร่วมงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน ณ เมืองซีอาน ประเทศจีน

สมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน โดย หม่อมหลวง วันชัยนวรัตน์ นายกสมาคม , คุณเดือนเด่น นวรัตน์ ณ อยุธยา รองนายกสมาคมฯ, คุณพรวิจิตตรา นวรัตน์ อุปนายกสมาคมฯ, น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร รน. อุปนายกสมาคมฯ และนายวิศรุตน์ ไชยเพ็ชร กรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปร่วมงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน ณ มณฑลซ่านซี เมืองซีอาน ประเทศจีน ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2024

Advertisement

คณะสมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีนเดินทางถึงมณฑลซีอาน ประเทศจีนในวันที่ 25 มีนาคม 2024 และมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติจากคุณ Liu Binqan ประธานการจัดงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแะการค้าการลงทุน ณ มณฑลซีอาน โดยภายในงานได้มีการจัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนต่างๆมากมาย และในวันที่ 26 มีนาคม 2024 ได้รับเกียรติจาก คุณ Jiang Changzhi ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชย์ซีอานและประธานหอการค้าซีอาน เชิญประชุมและเลี้ยงอาหารเย็นต้อนรับคณะสมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนร่วมกัน ซึ่งทางสมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน โดย น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร ผู้ดูแลด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของทางสมาคมฯ ได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ต้องการผู้ลงทุนในประเทศไทศไทย อาทิเช่น การลงทุนในโครงการด้านพลังงาน, การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์, การลงทุนด้านการบริหารจัดการกากขยะอุตสาหกรรม, การลงทุนด้าน silo เก็บพืชผลทางการเกษตรและการซื้อขาย, การลงทุนด้านฟาร์เลี้ยงไก่แบบครบวงจร, การลงทุนซื้อขายข้าวรักษ์โลก และการลงทุนด้านการสร้างเมืองแห่งการถ่ายทำภาพยนตร์แบบครบวงจร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักลงทุนในโครงการต่างๆ

เบื้องต้นผลจากการเข้าร่วมงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน ณ มณพลซีอาน ประเทศจีน นั้นมีนักลงทุนสนใจลงทุนในโครงการดังนี้
1. นักลงทุนสนใจลงทุนในโครงการ GIC Terminal (Good Innovation Corporation Group Co.,Ltd) สถานีชาร์จรถไฟฟ้าบนถนนสายหลัก 4 สายทั่วประเทศ 22 สถานี โดยในโครงการเป็นการสร้างสถานนีชาร์จในอาคารที่จอดรถ 5 ชั้นมีจุดชาร์จประมาณ 100 จุดพร้อม Mini Mall ที่มีร้านอาหารชั้นนำ ร้านกาแฟ ซุปเบอร์มาร์เก็ต ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ห้องน้ำสะอาด สวนสวยและโรงแรม
2. นักลงทุนสนใจสั่งซื้อข้าวรักษ์โลกไปจัดจำหน่ายในมณฑลซีอาน ประเทศจีน
3. นักลงทุนโดย คุณ Liu Binqan ลงนาม MOU กับทางสมาคมฯ เพื่อจัดตั้งสาขาสมาคมการค้าการลงทุนและการส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ณ มณฑลซีอาน และในการนี้ท่านได้ลงนามใน MOU กับทาง P&D Trading Inter Group ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนร่วมกัน

ทางคุณ Jiang Changzhi ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชย์ซีอานและประธานหอการค้าซีอาน สนใจในโครงการต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ นำเสนอ โดยมีเป้าหมายต่อไป ที่ทางสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชย์ซีอานและประธานหอการค้าซีอาน จะทำการนัดหมาย สมาคมการค้าการลงทุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ทำการลงนาม MOU ร่วมกันและช่วยกันส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนภายในมณฑลซ่านซี เมืองซีอาน ประเทศจีน