รมช.มท.เกรียง ร่วมขบวนแห่สักการะพระบรมสารีริกธาตุพร้อมชาวอุบลฯ

รมช.เกรียง ร่วมเป็นประธานในการอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ แห่และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย ที่เคลื่อนย้ายมาจากหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี

Advertisement

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ประธานร่วมจัดพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วย ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต คณะที่ปรึกษาและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินเดีย และเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่าง ๆ  ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตรา พระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากอินเดีย ที่เคลื่อนมาจากศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ตามเส้นทางถนนสายรองมายังวัดมหาวนาราม

จากนั้นได้มีการอัญเชิญขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานภายในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง  วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้ร่วมสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต  ในระหว่างวันที่ 10 -13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองประเทศ.