มท.-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานฯช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ –กระทรวงมหาดไทย –พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Advertisement

ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษาและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์) ร่วมงาน เชิญสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ,กาดชาดจังหวัด -ข้าราชการ – และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

โดยหลังมอบสิ่งของพระราชทาน ที่ปรึกษาและโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าช่วยเหลือ รวมทั้งยังสำรวจถึงความต้องการความช่วยเหลือต่อจากนี้

ดร.ธนันท์วรุตม์ ในฐานะโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์) ได้มอบนโยบายให้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่เป็นช่วงเวลาซึ่งมักเกิดอัคคีภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้และให้แนวทางเน้นไปทางการป้องกันเหตุ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดืดดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ยังได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการป้องกันและเข้าบรรเทาเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้” ที่ปรึกษาและโฆษกรมช.มท.กล่าว