มท.4  ลงพื้นที่  3 จว.ชายแดนใต้พร้อมนายกฯ ในกิจกรรม “เที่ยวใต้สุดใจ”ตั้งเป้ากระตุ้นศก.พื้นที่

มท.4 ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมนายก ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 27-29 ก.พ.67

Advertisement

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในกิจกรรม “เที่ยวใต้สุดใจ” พร้อมนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เน้นการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อรองรับกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดรายได้ และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีจุดขายในพื้นที่คือศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งไทย มาลายู รวมถึงไปวัฒนธรรมจีน

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกฯ และคณะ มีกำหนดจะเดินทางไปในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกโดยจะเดินทางในสถานที่ต่างๆ  อาทิ บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีน ย่านเมืองเก่าปัตตานี ที่ บ้านขุนพิทักษ์รายา ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เข้าเยี่ยมชมภายในหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี และเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2567 จากนั้นจะเดินทางไปยังมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

ในวันนี้ ( 28 ก.พ.2567)  นายกฯ และคณะ จะลงพื้นที่ในจังหวัด สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK PARK) สักการะหลวงปู่ทวด และนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดช้างไห้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

และเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) อำเภอเบตง ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเบตง เยี่ยมชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

“นายเกรียง กัลป์ตินันท์” รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการเดินทางมาร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ว่า “ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เติบโต พร้อมกับการดูแลเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ผ่านนโยบายของรัฐบาลบ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

“จากการลงพื้นที่พร้อมกับนายกฯรัฐมนตรี ได้กำชับเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ และดูแลชุมชน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโต และจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป” รมช.มท.กล่าว

โดยในวันสุดท้ายของกำหนดการ (29 ก.พ.2567) นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล และนมัสการพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ณ วัดเขากง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน พบปะกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ณ พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร