มท.4 กำชับ “ลดเผา” ป้องกันอัคคีภัย-PM2.5 ในช่วงตรุษจีน –ฤดูร้อน

ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย เผยแนวทาง การป้องกันอัคคีภัยในฤดูร้อนและในช่วงเทศกาล (ตรุษจีน) วอนประชาชนระมัดระวังพร้อมลดการเผาวัสดุเพื่อป้องกัน PM2.5

Advertisement

ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกรมช.มท.(นายเกรียง กัลป์ตินันท์)  กล่าวถึงการป้องกันอัคคีภัยในเทศกาลตรุษจีน และช่วงการเข้าสู่ฤดูร้อนว่า “ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งประชาสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันบรรเทาเหตุอัคคีภัย เพราะขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งสภาพอากาศจะแห้งและเอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย ทั้งในส่วนของการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่สาธารณะและในส่วนของบ้านเรือนประชาชน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ออกปฏิบัติการในเชิงรุกเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังเพื่อลดเหตุอัคคีภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อให้สามารถเข้าบรรเทาเหตุฉุกเฉินให้ทันท่วงที ป้องกันเหตุไม่ให้ลุกลามเป็นสถานการณ์ใหญ่ และเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ดร.ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกรมช.มท.

อย่างไรก็ตามในช่วงเทษกาลตรุษจีนที่จะมาถึงก็อยากฝากถึงประชาชนให้ช่วยดูและระมัดระวังใน เรื่องของธูปเทียน และการจุดประทัดดอกไม้ไฟ ต่างๆ ตามประเพณี รวมถึงเรื่องของการเผาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผาตามประเพณี (ตรุษจีน) หรือ การเผาวัสดุที่เหลือจากการภาคการเกษตร หากงดเว้นได้ก็อยากให้งดเว้น เพราะเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM.2.5 ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวมอีกด้วย