กลุ่มพิราบข่าวจัดงานวันเด็ก 67 ในโครงการพี่เพื่อน้องปีที่ 16 ให้น้องๆ ชาติพันธุ์เข้าถึงกิจกรรมดีๆ (คลิป)

กิจกรรมวันเด็ก 67 ในโครงการพี่เพื่อน้องปีที่ 16  โดยกลุ่มพิราบข่าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่สร้างโอกาสให้น้องๆ กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงกิจกรรมดีๆ และ ความสุขจากงานวันเด็ก เฉกเช่นเดียวกับเด็กไทยในที่อื่นๆ 

Advertisement