ครม.เคาะแล้วค่าไฟไม่เกิน 4.20 บาท พร้อมตรึงราคาดีเซล-ก๊าซหุงต้มของขวัญปีใหม่ 2567!!

ครม.เศรษฐาจัดหนัก ของขวัญปีใม่ 2567 ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร พร้อมราคาก๊าซหุงต้ม 423 บาทต่อถัง 15 ก.ก. ค่าไฟฟ้า กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ที่ 3.99 บาท และค่าไฟทั่วไป 4.20 บาท มีผล 1 ม.ค.67 
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมโพสต์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า “มีมติแล้ว ค่าไฟ 3.99 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย ที่เหลือไม่เกิน 4.20 เป้าหมาย 4.18 บาท/หน่วยวันนี้กระทรวงพลังงานได้เสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องนำ้มันเชื้อเพลิงและเรื่องค่าไฟฟ้าให้ ครม. พิจารณา โดยจะตรึงราคานำ้มันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซหุงต้มที่ราคา 423 บาทต่อถัง 15 ก.ก. สำหรับราคาค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยตามเดิม ส่วนราคาไฟฟ้าโดยทั่วไปจะอยู่ที่ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราเป้าหมายที่ 4.18 บาท แต่วันนี้ยังไม่เคาะว่าจะเป็นอัตราเท่าใดเพราะมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งราคาก๊าซในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น เมื่อถึงเวลาจริงอาจทำได้ต่ำลงได้อีก เลยขอรอดูราคาก๊าซของตลาดโลกในวันที่ 1 มกราคม 2567 ก่อนนะครับ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน (ท่านประเสริฐ สินสุขประเสริฐ) และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีของผม (ท่านณอคุณ สุทธิพงศ์) คณะกรรมการ กพช. กบง. กกพ. กฟผ. ปตท. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักและเสียสละเพื่อประชาชน
ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม
สำหรับผมจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดต่อไป ขอถือโอกาสรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามระบบและโครงสร้างพลังงานแบบปัจจุบันที่ใช้กันมานาน นานมาก ซึ่งผมกำลังเตรียมการที่จะรื้อระบบพลังงานใหม่ทั้งระบบไม่ใช่แค่เพียงปรับโครงสร้างแบบที่ชอบพูดกันครับ”