ประชุมกต.ตร.พร้อมประดับยศข้าราชการตำรวจสน.เตาปูน

ประธานกต.ตร.-ผกก.สน.เตาปูน ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีประดับยศ พร้อมร่วมประชุมกต.ตร.

Advertisement

นายสมลักษณ์ สหพรประทาน ประธาน กต.ตร. และ พ.ต.อ.สุรเดช ฉัตรไทย ผกก.สน.เตาปูน  ร่วมพิธีประชุม กต.ตร. และพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจ สน.เตาปูน พร้อมกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทาง รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้กับข้าราชการตำรวจ สน.เตาปูน