กรมเจรจาการค้าฯ จัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมแนวคิดการใช้ฉลากอัจฉริยะ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมแนวคิดการใช้ฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท !!! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566  

Advertisement

การนำฉลากอัจฉริยะ หรือ Smart Labelling มาใช้กับสินค้า กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม เพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และการสื่อสารให้แก่ผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยี QR Code, AR, NFC, Trace and Track เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ วิธีการใช้ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน รางวัลที่เคยได้รับ นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งการให้ความสนุกสนานแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งฉลากอัจฉริยะนั้นสามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ส่วนผสม กระบวนการผลิต ตลอดจนวันหมดอายุ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันฉลากอัจฉริยะถือเป็นเทรนด์ที่สินค้าประเภทต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาและนำมาใช้ โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการบริโภค ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น อาหารแห้ง ขนมคบเคี้ยว อาหารทะเลแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องปรุงรส) รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ที่จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ

กรมเจรจาการค้าฯ จึงได้จัดกิจกรรม “DTN SMART LABELING Contest 2023” ขึ้นเพื่อรับสมัคร
นักออกแบบ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ฉลากอัจฉริยะเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหาร รวมถึงฉลากอัจฉริยะในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและยุโรป ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp รวมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation “พัฒนาบรรจุภัณฑ์…อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์…ด้วยฉลากอัจฉริยะ” ก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

โดยโครงการนี้กรมเจรจาการค้าฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ เช่น คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม กรรมการอุปนายกวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณมยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าฯ จะจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์…อย่างชาญฉลาดก้าวล้ำนำเทรนด์…ด้วยฉลากอัจฉริยะ” รวมทั้งพิธีเปิดตัวโครงการในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม นิกโก กรุงเทพ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

 

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

www.Smart-Labelling.com

โทร 085 047 2325

Line : @DTNSL2023

email : Smartlabelling2023@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566