กำสรวล…อิศรา (2):เปลือยกลวิธีดัดแปลงเกียรติยศสู่บริษัทจำกัด!!

ชื่อเสียงเกียรติยศแห่งความเป็นปูชนียชนคนข่าว คนหนังสือพิมพ์ที่ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณที่ดีของ”อิศรา อมันตกุล” ถูกกลุ่มบุคคลที่”ดูดีมีจรรยาบรรณ” พลิกแพลงไปเป็นสะพานก้าวไปสู่วงจรอำนาจ-ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สักการะ…และผลประโยชน์

Advertisement

ในเบื้องต้นชื่อ-ตราสัญลักษณ์ที่ยึดโยงอยู่กับ “อิศรา อมันตกุล” ค่อยๆถูกเล่นแร่แปรธาตุไปสร้างคุณาประโยชน์ แบบ”วัดครึ่ง-กรรมการครึ่ง” แล้วค่อยๆขยับขยายส่วนแบ่งกรรมการ รุกกินส่วนแบ่งวัดมากขึ้น

ล่าสุดเหิมเกริมถึงขั้น เปิดหน้าเปิดตาไปแจ้งจดทะเบียนเป็น”บริษัทจำกัด”โดยใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวพันแนบแน่นกับภาพลักษณ์-ชื่อเสียง-เกียรติยศของ อิศรา อมันตกุล ไปเป็นชื่อและสัญลักษณ์บริษัท โดยไม่เกรงใจหน้าอินทร์หน้าพรหมองค์ใด…ไม่แยแสใยดีว่าผู้เคารพนับถืออุดมการณ์ที่น่ายกย่องเชิดชูของอิศรา อมันตกุล จะคิดยังไง?
บริษัทที่ว่านี้ใช้ชื่อ”อิศรา”เป็นชื่อขึ้นต้น มีทุนจดทะเบียนแบ่งเป็น 1 แสนหุ้น อัตราหุ้นละ 10 บาท รวม 1 ล้านบาท แต่เรียกชำระเพียง 25%

ในจำนวน 1 แสนหุ้น มีมูลนิธิฯที่อยู่ภายใต้การครอบงำบงการ แบกรับความเสี่ยงไว้มากที่สุด 99,997 หุ้น และมีบุคคลผู้มีชื่อเสียง”ดูดีมีสง่าราศี”น่าเคารพยกย่องอีก 3 คนถือกันคนละ 1 หุ้น
รวมเบ็ดเสร็จบริษัทเทวดาแห่งนี้มีรายชื่อในบัญชีผู้ถือหุ้นเพียง 4 รายชื่อเท่านั้น

น่าสังเกตว่าบริษัทนี้ มีผู้ถือหุ้น 4 ราย แต่มีกรรมการอยู่ด้วยกัน 7 คน โดยทุกคนล้วนมีหน้ามีตา มีบทบาทโดดเด่นในองค์กรวิชาชีพสื่อ แต่มีเพียง 3 คนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันบริษัท
ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ที่อยู่ร่วมกันกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอีกด้วย….

 

 

พฤติกรรมลักษณะนี้ น่าจะเทียบเคียงได้กับวิวัฒนาการจาก”วัดครึ่ง-กรรมการครึ่ง” ยกระดับไปถึงขั้น “จับวัดเป็นตัวประกัน-กรรมการกินรวบ”
สมภาร กลายเป็น สมี…เทพ กลายเป็น อสูร

ผู้อาวุโสในวงการนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ที่ยังมีลมหายใจอยู่ และเคยสัมผัสกับอิศรา อมันตกุล ตัวเป็นๆ เมื่อรับทราบเรื่องนี้แล้วถึงกับ”ช็อค” แล้วรำพึงรำพัน….”มันทำไปทำไม..มันทำได้ยังไงวะ”
ข้อสงสัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พรั่งพรูออกมามากมาย….
1).คณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มีชื่อถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัท มีมติอนุมัติให้ดำเนินการหรือไม่ มีการบันทึกรายงานการประชุมเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่….หรือ”ถือวิสาสะกระทำการโดยพละการ”
2).ใครอนุญาตให้ใช้ชื่อ-ตราสัญลักษณ์ ที่มีชื่อ”อิศรา” ไปเป็นชื่อและตราสัญลักษณ์บริษัท
2).ใครอนุญาตให้บริษัทแห่งนี้ ใช้ที่อยู่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งบริษัท
3).เจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งบริษัทคืออะไรกันแน่ ในเมื่อสถานะเดิมทั้งภายใต้”มูลนิธิฯ” หรือ “สถาบันฯ” ก็สามารถกระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน หรือรับเงินอุดหนุน เงินบริจาคได้ และกระทำต่อเนื่องกันมายาวนาน

ข้อสงสัยจากผู้อาวุโสในวงการนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สมควรที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทั้งหลายต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น

จับพลัดจับผลูเกิด”โป๊ะแตก” พบการแจ้งเท็จในการขอจดทะเบียน ถึงตอนนั้นเคราะห์กรรมอาจจะตามไปเคาะประตูบ้านบุคคลผู้มีชื่อแจ้งขอจดทะเบียน พร้อมกับคดีความอาญาตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 137-267-268
โทษของการลบหลู่ บิดเบือน สร้างความแปดเปื้อนแก่อิศรา อมันตกุล…น่าจะนักหนาสากรรจ์ไม่เบา !!!

โดย กระจอก นอกแถว