กำสรวล…อิศรา (1) จรรยาบรรณสื่อกลายพันธุ์สู่ “ผู้เชียร์แขก”!!

ชื่อเสียง เกียรติยศของอิศรา อมันตกุล ในฐานะปูชนียชนคนข่าว ผู้มีจริยธรรมอยู่บนปลายปากกาที่คู่ควรแก่การเคารพนับถือ และยกย่องเชิดชู กำลังถูกกัดกร่อนบ่อนทำลายอย่างแนบเนียน แยบยล แต่แสนร้ายกาจ !!!

Advertisement

เกียรติยศ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนหนังสือพิมพ์ เป็นเพชรเม็ดงามของวงการหนังสือพิมพ์ เป็นตัวอย่างที่ประเสริฐที่สุดของคนหนังสือพิมพ์ เป็นเบ้าหลอมแท่งคอนกรีตอันใช้ปูทางเดินไปสู่เกียรติศักดิ์ของคนหนังสือพิมพ์ ตามที่เสริมศรี เอกชน อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่รจนาบูชาความเป็นตัวอย่างแห่งความสุดยอดคนหนังสือพิมพ์ของอิศรา อมันตกุล กำลังถูกย่ำยี

ชื่อ”อิศรา” กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ถูกใช้เป็น”ใบเบิกทาง”ไปแสวงหาลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สักการะ โดยเบี่ยงเบน บิดเบี้ยว ผิดไปจากเส้นทางที่อิศรา ทุ่มเทถากถางปูทางเอาไว้ แล้วแน่วแน่เดินไปในทางที่รุงรังด้วยมายา รกเรื้อด้วยความลวงโลก ผลประโยชน์ และความเห็นแก่อามิส ไม่แตกต่างอะไรกับ”ผู้เชียร์แขก” ตามสถานอาบอบนวด ซ่องโสเภณี หรือตามร้านอาหารที่ตะโกนเย้วๆ เรียกลูกค้าให้เข้าไปเสพสุขเสพสม ดังที่เสริมศรี เอกชัย เคยทายทักพยากรณ์เอาไว้

คณะบุคคลกลุ่มเล็กๆที่เวียนเทียนกันผูกขาดการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพสื่อ ที่ยึดโยงอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศของอิศรา อมันตกุล กำลังกระทำการย่ำยีบีฑาเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของอิศรา และเหยียบย้ำหัวจิตหัวใจบรรพชนคนหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยกับอิศราอย่างร้ายกาจ

ในบรรดาบรรพชนคนหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย ร่วมอุดมการณ์แห่งจิตวิญญาณคนข่าวกับอิศรา และร่วมกันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของอิศรา อมันตกุลที่มีต่อวงการหนังสือพิมพ์ วงการนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ได้แก่สนิท เอกชัย-เสริมศรี เอกชัย-เสนีย์ เสาวพงศ์-นรา พฤฒินันท์-กุหลาบ สายประดิษฐ์-อบ ไชยวสุ-ทองเติม เสมรสุต….ทุกคนล้วนมีบทบาทอย่างสำคัญที่ทำให้คนข่าวมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับความเกรงอกเกรงใจ ได้รับความไว้วางใจจากสังคม ด้วยวัตรปฏิบัติที่ยึดมั่นและตั้งมั่นบนจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อมายาแห่งผลประโยชน์ กระทั่งทำให้อาชีพนักข่าว ต้องกลายเป็น”ผู้เชียร์แขก”

กลวิธีที่คณะบุคคลใน”ร่างทรง”องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ต่อยอด-ขยายผลการใช้ชื่อ”อิศรา”ไปบันดาลลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สักการะ…ทำกันยังไง

โปรดติดตาม”กำสรวล…อิศรา” ตอนต่อไป

โดย กระจอก นอกแถว