“ทกซูรี” แจกฝนทุกภาคทั้งสัปดาห์  พ่อค้า-แม่ขายทำใจ! กรมชลฯเกาะติด

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลฯ เฝ้าติดตาม พายุโซนร้อน “ทกซูรี” ประเมินจะมีอิทธิพลน้อยกว่า “เซินกา” พร้อมเตรียมรับมือในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระดมกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมตลอด 24 ชม.พ่อค้าแม่ขายทำใจ รับมือสภาพฝนเกือบทุกภาคทั่วไทย 

Advertisement

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุโซนร้อน “ทกซูรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 15 ก.ย. 60 โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเข้าปกคลุมประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ ไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และหลังจากวันที่ 17 ก.ย. 60 จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศพม่าต่อไป และในช่วงวันที่ 18-19 ก.ย.60 จากการพยากรณ์ของกรมอุตุฯ ยังไม่มีแนวโน้มของพายุที่ก่อตัวขึ้น

ทั้ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ทกซูรี” ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ โครงการชลประทานในพื้นที่ จะรายงานสถานการณ์น้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที แม้จากการประเมินคาดว่าพายุโซนร้อน “ทกซูรี” จะส่งอิทธิพลน้อยกว่า พายุ “เซินกา” อย่างไรก็ตาม ยังคงให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อม ในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

จากสภาพฝนตกและตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้า ซึี่งส่งผลต่อธุรกิจค้าขายขนาดเล็ก บรรดาพ่อค้าแม่ขายควรต้องติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุทักซูรี ที่จะมาพร้อมกับฝนเกือบทุกภาคทั่วไทยในช่วงสัปดาห์นี้