กรมการท่องเที่ยว-กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ BFMCC สร้างรายได้เข้าประเทศ

กรมการท่องเที่ยว จับมือ กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ BFMCC ดันไทยยืนหนึ่งผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์ของโลก

Advertisement

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าส่งเสริม Soft power ของประเทศไทย ให้เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่สินค้าและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น
ของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็น 1 ใน 11 ซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายสำคัญที่นำรายได้
เข้าสู่ประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ของกองถ่ายหนังต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมการท่องเที่ยวก่อนถ่ายทำ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในการใช้พื้นที่
เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Filmmaking Coordinator Center — BFMCC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบครบวงจร (ONE-STOP SERVICE) โดยให้บริการข้อมูลและเงื่อนไขของสถานที่ถ่ายทำ ยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่ ติดตามคำขออนุญาต และเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานผู้ดูแลสถานที่หรือพื้นที่ พร้อมดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าวตั้งอยู่ที่อาคารทำการส่วนการท่องเที่ยว (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) เขตพระนคร”

“สำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต้องขออนุญาตจากกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศก่อน หากได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อที่ศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (BFMCC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ประสานงานฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงช่วยบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว โทร.02 141 3114 หรือ Facebook Fanpage : TFO Thailand Film Office