“ศรีเทพ” มรดกโลก!! ยูเนสโกประกาศ ไทยทั้งชาติได้เฮ!! ร่วมฉลองฟรีค่าเข้าชม พร้อมจัดนิทรรศการ

“เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นเป็นมรดกโลก ยูเนสโกประกาศแล้ว คนไทยทั้งชาติเฮ  “พัชรวาท” – “เสริมศักดิ์” แถลงความสำเร็จ พร้อมเปิดฉลองเข้าชมฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม-จัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว
ภายหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับรองการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566
พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า การที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม โดยประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโก ข้อที่ 2 ที่แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง หรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใด ๆ ของโลก ผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 ที่เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณี วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
จึงอยากขอเชิญชวนทุกคนให้ได้ร่วมสัมผัสถึงความสวยงามของเมืองโบราณศรีเทพ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 นี้ ที่ได้มีการประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศรีเทพกับมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง 14 มกราคม 2567 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ด้วยกัน
โดย ทส. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ จัดทำเอกสารการนำเสนอ จนทำให้เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ แห่งที่ 4 ของประเทศไทย
ซึ่งจะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามมา และหลังจากนี้ กรมศิลปากร จะได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพต่อไป
ปัจจุบัน ประเทศไทย มีแหล่งมรดกโลก รวม 6 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แหล่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่อยู่ระหว่างการผลักดันเป็นมรดกโลกในปีถัดไป อีก 2 แหล่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน