ไทยทั้งชาติร่วมลุ้น “ศรีเทพ” มรดกโลก!! สยบดราม่าเพื่อนบ้านอ้าง-เคลมวัฒนธรรม!

สยบดราม่าเพื่อนบ้านชอบเคลมวัฒนธรรม บางประเทศในอาเซียนอาจนอนไม่หลับ? โลกร่วมลุ้นยูเนสโกขึ้นทะเบียน “ศรีเทพ” สู่มรดกโลก ในการประชุมที่ซาอุฯ 18-20 กย.นี้ 

Advertisement

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะการขอขึ้นทะเบียน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพของไทย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่า ในช่วงการประชุมวันที่ 18-20 ก.ย.นี้วาระการพิจารณา เมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งถูกอยู่ลำดับที่ 40

เครดิตภาพ :เพจกินเที่ยวเพชรบูรณ์ www.facebook.com/kinteawphetchabun
เครดิตภาพ :เพจกินเที่ยวเพชรบูรณ์ www.facebook.com/kinteawphetchabun

โดยในการประชุมครั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม คาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะได้ชี้แจงและจัดส่งเอกสารไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใน (ร่าง) ข้อมติ แต่อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศได้หากมีข้อสงสัย ซึ่งประเทศไทยพร้อมชี้แจงในทุกเรื่องทุกประเด็น

เครดิตภาพ :เพจกินเที่ยวเพชรบูรณ์ www.facebook.com/kinteawphetchabun

ทั้งนี้ หากเมืองโบราณศรีเทพได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะทำให้ไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 แหล่ง และเมืองโบราณศรีเทพจะเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม”

เครดิตภาพ จาก เพจกินเที่ยวเพชรบูรณ์ เครดิตภาพ :เพจกินเที่ยวเพชรบูรณ์ www.facebook.com/kinteawphetchabun และ เพจอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ www.facebook.com/profile.php?id=100064352844653&sk=about และเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากร www.facebook.com/prfinearts