เปิดเข้าถวายบังคมพระบรมศพวันสุดท้าย 30 ก.ย.นี้

ประกาศจากสำนักพระราชวัง กำหนดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวัที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย

Advertisement

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ