คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยเมธารัถษ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเมธารัถษ์ (ม.ชินวัตร) กระตุ้นความร่วมมือทางวิชาการระดับโลกด้วย Landmark International Conference”

Advertisement

คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยเมธารัถษ์(ม.ชินวัตร) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( Internation Conference on Feminism,Culture,Education&Language Studies Thailand 2023) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในบรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและอินเดีย การประชุมสัมมนาซึ่งดึงดูดนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน แสดงให้เห็นถึงพลังของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการข้ามวัฒนธรรมและนวัตกรรม

การประชุมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นเวทีพิเศษที่ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาการมารวมตัวกันเพื่อสำรวจความท้าทายระดับโลกที่เร่งด่วน แบ่งปันงานวิจัยที่ก้าวล้ำ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมความเข้าใจในระดับสากล มหาวิทยาลัยเมธารักษ์ได้ริเริ่มสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตครอบคลุมประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งนำไปสู่การรวมตัวของปัญญาชน

Assoc. Prof. Zhou Fei อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมธารัถษ์

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การก้าวข้ามขอบเขตทางภูมิศาสตร์และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการยุคใหม่ Assoc. Prof. Zhou Fei อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมธารัถษ์ กล่าว “จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างซึ่งนักวิชาการจากภูมิหลังที่หลากหลายสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่กระตุ้นความคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม และร่วมกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระดับโลก”

งานนี้มีการนำเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจ การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปจนถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิทยากรที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญ โดยเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับความท้าทายที่สะท้อนทั่วทั้งทวีป

ความสำเร็จของการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเมธารัถษ์ ตอกย้ำศักยภาพของพันธมิตรทางวิชาการระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง เป็นความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านการแสวงหาทางวิชาการ