“สถาบันการอาชีวศึกษา กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565”

“สถาบันการอาชีวศึกษา กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565”ขอเชิญผู้ปกครอง ครอบครัวผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

Advertisement

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ นายเกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 4,472 คน โดยมีกำหนดพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานผู้จัดงานได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้สำหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ณ บริเวณลานจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (สำหรับผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ) ลานจอดรถเอกชน ลานวัดบางพูน (สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ) และขอเชิญผู้ปกครอง ครอบครัวผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 097 096 9719 หรือ เว็ปไซต์ www.ivec3.ac.th หรือ www.ivecr2.ac.th