AOT ดัน “Solar Rooftop” ขับเคลื่อนสุวรรณภูมิสู่สนามบินรักษ์โลกแห่งแรกในไทย

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ปัญหาที่จะรอได้ ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายที่สวยหรู แต่ต้องทำให้เห็นเป็นรูปประธรรม และทำอย่างบูรณาการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) จัดพิธีเปิด “โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” (Solar Rooftop) อย่างเป็นทางการ โดยมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

Advertisement
“นายกีรติ กิจมานะวัฒน์” ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.หรือ AOT)

“นายกีรติ กิจมานะวัฒน์” ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.หรือ AOT) กล่าวว่า โครงการนี้นับเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบสนามบิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport แห่งแรกในไทย ทอท. จึงได้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) จัดการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 4.4 MW (เมกะวัตต์) บนหลังคาอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ (Terminal) เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานจากแสงอาทิตย์มาพัฒนาใช้หมุนเวียนภายในท่าอากาศยาน

“ผลจากการดำเนินโครงการนี้ เชื่อว่า จะทำให้ความร้อนภายในอาคารผู้โดยสารลดลงมากกว่า 7 องศา ลดการใช้พลังงานระบบความเย็นภายในอาคารได้ 2% คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 11 ล้านบาทต่อปี สามารถลดการปล่อยคาร์บอนฯ ได้มากกว่า 3,600 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับจำนวนต้นไม้ 360,000 ต้น ที่ต้องใช้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี” ผอ.บ.บริษัทท่าอากาศยานไทย กล่าว

นายกีรติ กล่าวต่อไปว่า ในการดำเนินโครงการฯ นี้ ทอท. ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาช่วยกันวางแผนพัฒนาและทดสอบหลากหลายขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล และมั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย และไม่กระทบต่อการบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศตามกฎ FAA (Federal Aviation Administration) ตลอดจนตัวอาคารแต่อย่างใด

“ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด การติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารผู้โดยสารนี้เป็นแนวคิดที่จะนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการรักษ์โลกที่จะนำไปสู่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทางการบินอย่างยั่งยืน” นายกีรติกล่าว

สำหรับเป้าหมายต่อไปคือ การติดตั้ง Solar Cell บนพื้นที่บนอาคารต่างๆ รวมถึง Floating Solar บนพื้นน้ำในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเป้าหมายการติดตั้ง 50 MW เท่ากับ 20 % ของการใช้พลังงานทั้งหมดของท่าอากาศยาน

อนึ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อประกอบกิจการผลิตจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผลิตจำหน่ายน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้แก่อาคารต่างๆ ในบริเวณท่าอากาศยานฯ ได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 และได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549