อสม. จับมือ ร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส จัดกิจกรรม “น้องๆ สดใส ใส่ใจสุขภาพ”

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.) ร่วมกับร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส – พนักงานเซเว่นฯ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดงาน “น้องๆ สดใส ใส่ใจสุขภาพ” สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน และคนในชุมชน ผ่านสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Advertisement

นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ นำทีมชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เภสัชกรจากร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส, ออลล์ การ์เดี้ยน – พนักงานเซเว่นฯ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขลักษณะ อาทิ สอนน้องๆ ล้างมือให้ถูกวิธี และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดตะพังคลี (พิริยะราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนวัดญาณรังษาราม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ในงาน “น้องๆ สดใส ใส่ใจสุขภาพ”

นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ครั้งนี้พี่น้อง อสม. และซีพี ออลล์ ได้มาลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จัดกิจกรรมสอนการล้างมือที่ถูกวิธี ซึ่งช่วงนี้มีการระบาดของโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็ก ทำให้ต้องหยุดเรียน การที่ซีพี ออลล์ได้ประสานทางอสม.มาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. เพื่อให้เด็กได้นำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ก่อนการรับประทานอาหาร หรือหลังการหยิบขับสิ่งของต่างๆ เพื่อสุขอนามัยพื้นฐานและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ไปถ่ายทอดกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ด้าน นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดญาณรังษาราม กล่าวว่า โรงเรียนวัดญาณรังษารามรู้สึกขอบคุณบริษัทซีพีออลล์ เภสัชกรจากร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส และตัวแทน อสม. ตำบลโพรงอากาศของเรา ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบวิตามินซีหรือเจลล้างมือ ในส่วนนี้โรงเรียนก็จะได้นำกลับไปใช้ เพื่อให้เด็กๆป้องกันโรคมือเท้าปากได้ และก็ในเรื่องการแพร่ระบาดโควิด 19 ด้วย

ขณะที่ นางสาวดวงทิพย์ หาญมนตร์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตะพังคลี เปิดเผยความรู้สึกว่า โรงเรียนวัดตะพังคลีรู้สึกยินดีและดีใจมากที่ทาง อสม. และซีพี ออลล์ มามอบสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน และเภสัชกรจากร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัสมาสอนน้องๆ ล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย เพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ทำให้น้องๆ ไม่สบาย นับว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นหากน้องๆ เจ็บป่วยก่อนจะส่งไปถึงมือบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะต้องเข้าถึงทุกบ้านของสมาชิกในชุมชนแล้ว โรงเรียนยังเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ อสม.ได้มีบทบาทในการดูแลน้องๆ เยาวชน และปลูกฝังให้เยาวชนใส่ใจดูแลสุขภาพ และถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขลักษณะไปยังสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระก่อนจะถึงโรงพยาบาล ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส, ออลล์ การ์เดี้ยน – พนักงานเซเว่นฯ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเคียงข้างคนไทยในทุกชุมชน จึงได้ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียนวัดตะพังคลี (พิริยะราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนวัดญาณรังษาราม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการปลูกฝังเรื่องการแบ่งปันโอกาสให้น้องๆ ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน และ และยังได้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขลักษณะ และถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพต่อไปยังสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส, ออลล์ การ์เดี้ยน – ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย(อสม.) ในการดูแลสังคม ชุมชน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมส่งต่อความดี สร้างคนเก่งและดี ที่สร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียน วัดตะพังคลี (พิริยะราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนวัดญาณรังษาราม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา