จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย!! มติที่ประชุม 8 พรรค หลังก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเดินหน้า

แกนนำ 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันแถลงผลการประชุมหารือภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ซึ่งนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้แถลงมติที่ประชุมอันเป็นแนวทางการหาเสียงสนับสนุนเพื่อเพียงพอสำหรับเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดังนี้
1. ในการประชุมรัฐสภา 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งประธานรัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมมีมติให้พรรคส่งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย โดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา
2.ที่ประชุมเสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 พรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตย 8 พรรคมีเสียงรวมกัน 312 เสียง จะแสวงหาเสียงสนับสนุนจาก สว. ให้ครบตามจำนวน แต่หาก สว. มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ มาตรา 112 พรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้น หาก สว. สามารถลดเงื่อนไขลงได้ พรรคเพื่อไทยจะนำมาพูดคุยกับพรรคก้าวไกลต่อไป
2.2 กรณีไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนจาก สว. ยังไม่พอตามจำนวน ก็ให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทย ดำเนินการพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่น ตามที่พรรคเพื่อไทยเห็นควร เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนจาก สส. ซึ่งพรรคการเมืองที่จะไปพูดคุยนั้นที่ประชุมให้เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยเห็นสมควร
2.3 แนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้สิทธิ์พรรคแกนนำ คือ พรรคเพื่อไทย ไปดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
3.นายแพทย์ชลน่าน กล่าวย้ำว่า สิ่งที่เราได้แถลงในวันนี้ คือ คำมั่นสัญญาที่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด ตามที่เราได้ยึดมั่นใน 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งที่ประชุมวันนี้ได้พูดคุยกัน ทั้ง 8 พรรคจะช่วยกันหาเสียงสนับสนุนทั้งจาก สส. และ สว. ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องทำงานหนัก ภายใต้ระยะเวลาที่เรามีจำกัด
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการออกกล่าวถึงการส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลของทั้ง 2 พรรคแกนนำ คือ พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นไปตามที่มีการคาการณ์กันก่อนหน้านี้ ว่าการจัดตั้งรัฐบาลยังคงเน้นการเป็น 8 พรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งทั้งหมดจะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูกันอีกครั้งในวันที่ 27 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเป็นวันโหวตนายกฯรอบ3