ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง “พิธา” ถือหุ้นสื่อ พร้อมสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากปมถือหุ้น บมจ. ไอทีวี พร้อมสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่สส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

Advertisement

ส่วนที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 2 โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอหารือต่อที่ประชุมรัฐสภา เรื่องการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นนายกฯ และผู้เสนอต้องมีผู้รับรองตามข้อบังคับคือ 50 คน ซึ่งนายสุทิน คลังแสง เสนอชื่อนายพิธา เป็นนายกคนที่ 30 ทำให้ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ลุกขึ้นประท้วงกำลังทำผิดข้อบังคับที่ 41 ที่บัญญัติว่าญัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน ยกเว้นญัตติที่ยังไม่ลงมติ และได้มีการลงมติเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ดังนั้นการที่สภาบัญญัติไว้จึงถือเป็นกฎหมาย สถานะเทียบเท่า พ.ร.บ.และเป็นกฎหมายที่ต้องยึดถือปฏิบัติ