กู้แก้หนี้ !ไม่ต้องใช้หลักประกัน ลูกหนี้มีเฮ สศค. เล็งนำร่อง ออมสิน-ธกส.

เฮดังๆ ฟังทางนี้ สศค.หวังแก้หนี้นอกระบบ หลังลงทะเบียนคนจน 11 ล้านคน พบกว่า 1.2 ล้านคนติดหนี้นอกระบบงอมแงม รวมมูลหนี้กว่า 6 หมื่นล้านบาท เตรียมหาแนวทาง “ให้กู้แก้หนี้โดยไม่ใช้หลักประกัน” เล็งธนาคารรัฐ ออมสิน-ธกส.

Advertisement

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11.4 ล้านคน มีผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบจำนวน 1.2 ล้านคน รวมเป็นมูลหนี้กว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารทุกแห่งเพื่อเชิญมาขอสินเชื่อไปใช้หนี้นอกระบบ และเปลี่ยนมาผ่อนสินเชื่อนระบบของธนาคารส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โดยเฉพาะไม่มีหลักค้ำประกัน สามารถยื่นขอกู้ผ่านผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์แทน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สศค.

ส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. รายละ 5 หมื่นบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี มีลูกหนี้นอกระบบมายื่นกู้แล้วกว่า 1 แสนราย โดยขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้าถึงแหล่งเงินในระบบมากขึ้น โดยอาจปรับลดเกณฑ์การขอสินเชื่อสำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ ไม่ต้องต้องใช้หลักค้ำประกันประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐ