“ปีกหมุน” ภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติสนองพระราชปณิธาน ร. 9

จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “คนไทย ทุกคนต้องได้รับโอกาสในการบริการรักษาอย่างดีที่สุดได้รับการบำบัด ป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” ทำให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าว สืบสานและจัดทำโครงการพัฒนาและบูรณาการการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยใช้อากาศยาน ที่เรียกว่า “Sky doctor” โดยโครงการนี้ ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยความร่วมมือระหว่าง สพฉ. กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) และบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด

Advertisement

ซึ่งจนถึงปัจจุบัน Sky doctor มีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่การเดินทางด้วยรถยนต์ รถพยาบาลอาจจะล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สพฉ. จึงได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติเรื่อง “ปีกหมุน” ซึ่งเป็นการจำลองเรื่องราวของหมออนามัยคนหนึ่ง ณ หมู่บ้านตะเข็บชายแดน กับภารกิจที่ต้องนำส่งหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงใกล้คลอด ไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมือง กับความเชื่อของชาวบ้านที่ต่างคิดว่า คนในพื้นที่ชายขอบ ที่ห่างไกลแบบนี้ จะมีใครสนใจเอาเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยเหลือและภารกิจนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้สำเร็จจริงหรือไม่ และการถ่ายถ่ายทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องนี้ ทางทีมงานได้เข้าไปถ่ายทำถึงยังหมู่บ้านไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เห็นสภาพภูมิประเทศจริง และเข้าใจถึงความลำบากของการนำส่งผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน นำแสดงโดย สนธยา ชิตมณี , ธนฉัตร ดุลยฉัตร , นาตาเลีย คอฟแมน และนักแสดงชั้นนำของไทย สามารถติดตามความเข้มข้นของละครเทิดพระเกียรต์ ได้ทางไลน์ ทีวี https://tv.line.me/v/1960152 และทางช่องยูทู้บแชนแนลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://www.youtube.com/watch?v=qZgoALmn90k หรือ สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ได้ทางเพจเฟซบุ๊กของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ