โครงการ เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริพร้อมวางศิลาฤกษ์ปีหน้า

โครงการ เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ (โรงแรมอนันตรา สยาม ส่วนขยาย) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ โดยคาดว่าจะเป็นการสรุปการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนการดำเนินงานก่อสร้างภายในต้นปีหน้า และเชื่อว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง

Advertisement
นายอิศรา หงอสกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

นายอิศรา หงอสกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ (โรงแรมอนันตรา สยาม ส่วนขยาย)ว่า “โครงการ เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ คือโรงแรมอนันตรา สยาม ส่วนขยาย ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด มหาชน เป็นผู้พัฒนาโครงการ ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นโรงแรม อนันตรา สยาม ที่มีจำนวนห้องพัก 356 ห้อง ประกอบด้วย อาคารสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และจะมีการขยายโครงการเป็นโครงการประเภท โรงแรมและอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพักโรงแรม 344 ห้อง และห้องพักอาศัยให76 ห้อง ให้เช่า โดยประกอบด้วย อาคารจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารโรงแรมอนันตรา สยาม สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 332 ห้อง และ (2) อาคารเรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ สูง 52 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีจำนวนห้องพักโรงแรม 12 ห้อง และห้องพักอาศัย (ให้เช่า) จํานวน 76 ห้อง

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือความกังวลใจของผู้อยู่อาศัยเดิม ที่เกรงว่าโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากบดบังทัศนียภาพของอาคารเก่า ทำให้อาจจะสูญเสียมูลค่าลงไปได้ ตรงนี้เราได้ทำการพูดคุยและพร้อมจะชดเชยให้กับผู้อยู่อาศัยเดิม โดยคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างขึ้นต้นปีหน้า และใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 4 ปีครึ่งถึงจะแล้วเสร็จ แต่ตัวโครงการเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงหากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่ตามมาภายหลัง” นายอิศรากล่าว

ดร. กรินท์ ลิมาภรณ์วณิชย์ วิศวกรจราจร (ขวามือสุด)

ดร. กรินท์ ลิมาภรณ์วณิชย์ วิศวกรจราจร เปิดเผยถึงการวางแผนด้านการจราจรในขณะเกิดการก่อสร้าง ไปจนถึงแล้วเสร็จ โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้น รวมถึงการคาดการณ์ในการเจริญเติบโตของการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนั้น และเติบโตขึ้นตามสภาพการณ์โดยจะส่งผลกระทบออกการจราจรในอนาคต ซึ่งเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ไขให้ผ่านไปได้โดยดี